Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Vodohospodárske stavby

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Vodohospodárske stavby  

Ing. Peter GEMERAN 
gemeran.p@gmail.com


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Vodohospodárske stavby:

Bratislava
Ing. Peter Gemeran   
gemeran.p@gmail.com 

Trnava
Ing. Robert Végh  
provak@zoznam.sk
provak@centrum.sk 

Trenčín
Ing. Marián Kobza   
marian.kobza@zoznam.sk  

Nitra 
Ing. Margita Furuglyásová   
furupe@stonline.sk                  

Žilina
Ing. Marian Papp   
prompp@ingeo.sk           

Banská Bystrica
Ing. Oľga Sobotková   
olga.sobotkova@svp.sk           

Prešov
Ing. Jozef Schlosser   
ekoarch.sro@gmail.com   

Košice 
Ing. Peter Breza   
rsb.osd@gmail.com