Slovenská komora stavebných inžinierov

Vodohospodárske stavby

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Vodohospodárske stavby  

Ing. Peter GEMERAN 
gemeran.p@gmail.com 


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Vodohospodárske stavby:

Bratislava
Ing. Peter Gemeran   
gemeran.p@gmail.com   

Trnava
Ing. František Németh
aquaplan@stonline.sk

Žilina
Ing. Marian Papp   
prompp@ingeo.sk           

Banská Bystrica
Ing. Oľga Sobotková   
olga.sobotkova@svp.sk           

Košice 
Ing. Jozef Schlosser
ekoarch.sro@gmail.com