Slovenská komora stavebných inžinierov

Technologické vybavenie stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Technologické vybavenie stavieb 

Ing. Ľuboslav JÁNOŠ     
luboslavjanos@gmail.com 


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií
Technologické vybavenie stavieb:

Bratislava
Ing. Peter Hluch
peter.hluch@roez.sk

Trnava
Ing. Anton Letko
letko@egp.sk    

Žilina
Ing. Ján Ilavský   
proingrbk@pro-ing.sk

Banská Bystrica
Ing. Miroslav Divok
mlddivok@gmail.com

Košice
Ing. Slavomír Šoganič                                                                                                                                                                                                                                                                        ssoganic@sk.uss.com