Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Technologické vybavenie stavieb

Ing. Ľuboslav JÁNOŠ     
predseda Slovenskej odbornej sekcie Technologické vybavenie stavieb
cbsro@cbsro.sk  Krajské odborné sekcie Technologické vybavenie stavieb a ich predsedovia:

Bratislava
Ing. Peter Hluch
peter.hluch@roez.sk

Trnava, Nitra, Trenčín
Ing. Anton Letko  
letko@egp.sk    

Žilina
Ing. Ján Ilavský   
proingrbk@stonline.sk

Banská Bystrica
združená odborná sekcia pre TCHVS a TZB
Ing. Ľuboslav Jánoš   
cbsro@cbsro.sk   
janos@cbsro.sk        

Prešov
Ing. Jaroslav Ganádik   
jaroslav.ganadik@garox.sk 

Košice
Ing. Jaroslav Prokop  
jprokop@netkosice.sk