Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Technické vybavenie stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Technické vybavenie stavieb

Ing. Alexander Lieskovský   
lieskovsky@tepelprojekt.sk 


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Technické vybavenie stavieb:

Bratislava
Ing. Ľuboš Kocka 
lubos.kocka@proreal.sk

Trnava
Ing. Pavel Filip  
p_filip@stonline.sk  

Trenčín
Ing. Zdeněk Spurný     
spurny@tevys.sk          

Nitra
Ing. Jaroslav Polák
polakppp@stonline.sk

Žilina
Ing. Milan Roob   
mr-trade@stonline.sk 

Banská Bystrica
združená odborná sekcia pre TVS a TCHZS
Ing. Ľuboslav Jánoš   
luboslavjanos@gmail.com

Prešov
Ing. Eva Rabajdová   
evarabajdova@gmail.com 

Košice 
Ing. Alexander Lieskovský   
lieskovsky@tepelprojekt.sk