Slovenská komora stavebných inžinierov

Technické vybavenie stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Technické vybavenie stavieb

Ing. Alexander Lieskovský   
lieskovsky@tepelprojekt.sk 


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Technické vybavenie stavieb:

Bratislava
Ing. Ľuboš Kocka 
lubos.kocka13@gmail.com

Trnava
Ing. Igor Pechan
ipos@ttonline.sk

Žilina
Ing. Milan Roob   
mr-trade@stonline.sk 

Banská Bystrica
Ing. Miroslav Divok
mlddivok@gmail.com

Košice 
Ing. Alexander Lieskovský   
lieskovsky@tepelprojekt.sk