Slovenská komora stavebných inžinierov

Strechy 2020 - 27. bratislavské sympózium