Slovenská komora stavebných inžinierov

STRECHY 2019 - 26. BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM

Termín konania: 19.-20.11.2019
Miesto konania: Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava
Hlavná téma: Príklady kvalitných striech
Odborný garant sympózia a organizátor: CECH STRECHÁROV SLOVENSKA

Cieľová skupina: Projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, výrobcovia komponentov a produktov na strechy, realizátori, technické dozory, investori budov, správcovia budov, vlastníci budov, pracovníci stavebných úradov, zástupcovia stavebných bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov, súdni znalci, pedagógovia stredných odborných škôl, vysoké školy, pracovníci vedy a výskumu, študenti a široká verejnosť.


Pozvánka

Program

Záväzná prihláška