Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statika stavieb 2020 - 25. konferencia statikov

Cieľom jubilejnej - 25. konferencie statikov je poskytnúť projektantom a reaôlizátorom nosných konštrukcií stavieb aktuálne informácie a výmenu poznatkov o súčasnom a výhľadovom stave navrhovania nosných konštrukcií stavieb, s akcentom na problematiku obnovy, rekonštrukcie, dodatočných úprav, zosilňovania konštrukcií, adaptácii stavieb a dodatočných zmien nosných konštrukcií stavieb.

Termín: 12.-13. marec 2020

Miesto konania: hotel Magnólia, Piešťany

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA