Slovenská komora stavebných inžinierov

SAINT-GOBAIN MULTI-COMFORT PROGRAM A JEHO NÁSTROJE

V rámci celoživotného vzdelávania Vás pozývame na odborný seminár SAINT-GOBAIN MULTI-COMFORT PROGRAM A JEHO NÁSTROJE, ktorý sa uskutoční dňa 14. novembra 2019 (štvrtok) o 13.00 hod. v SKSI Banská Bystrica.

POZVÁNKA

Prihlásiť sa môžete cez on-line prihlasovací formulár na linku: https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/151