Slovenská komora stavebných inžinierov

PROJEKTOVANIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV PRE BUDOVY S ENERGETICKOU TRIEDOU A1 a A0

V rámci celoživotného vzdelávania Vás pozývame na odborný seminár PROJEKTOVANIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV PRE BUDOVY S ENERGETICKOU TRIEDOU A1 a A0 , ktorý sa uskutoční dňa 19. novembra 2019 (utorok) o 9.00 hod. v SKSI Banská Bystrica.

POZVÁNKA

Prihlásiť sa môžete cez on-line prihlasovací formulár na linku: https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/152