Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozemné stavby a architektúra

Predsedníčka Slovenskej odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra

Ing. Edita CMARKOVÁ   
planart.sk@gmail.com


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Pozemné stavby a architektúra

Bratislava
Ing. Andrej Marcík
mprosro@gmail.com

Trnava
Ing. Jaromír Rybár    
design2@ehs.sk  

Žilina
Ing. Rastislav Kypus
rasto.kypus@gmail.com

Banská Bystrica
Ing. Július Žiška 
ziska@staving-projekt.sk

Košice 
Ing. Martin Hromják   
hromjak@netkosice.sk