Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozemné stavby a architektúra

Predsedníčka Slovenskej odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra

Ing. Edita CMARKOVÁ   
planart.sk@gmail.com


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Pozemné stavby a architektúra

Bratislava
Ing. Andrej Marcík
mprosro@gmail.com

Trnava
Ing. Rybár Jaromír   
design2@ehs.sk  

Trenčín
Ing. Edita Cmarková
planart.sk@gmail.com    

Nitra
Ing. Stanislav Karas   
stanislavkaras@stonline.sk      

Žilina 
Ing. Oľga Štroncerová   
pstroncer@gaya.sk  

Banská Bystrica
Ing. Adolf Lunev   
lunevado@pobox.sk

Prešov
Ing. Milada Žipajová   
zipajova@nextra.sk           

Košice 
Ing. Martin Hromják   
hromjak@netkosice.sk