Slovenská komora stavebných inžinierov

Plánovanie a riadenie realizácie stavebných projektov

Stavebná fakulta TU v Košiciach otvára akreditovaný kurz celoživotného vzdelávania „Plánovanie a riadenie realizácie stavebných projektov“. Kurz je určený pre stavbyvedúcich, asistentov stavbyvedúcich, pracovníkov oddelení prípravy, stavebnotechnických dozorov a ďalších účastníkov výstavby, zainteresovaných do činností spojených s plánovaním, riadením a kontrolou stavebných projektov.


Rozsah kurzu:
36 hodín (blokovo 2 dni v týždni – pondelok a utorok, počas troch týždňov)

Termíny konania: 20. - 21.1.2020, 27. - 28.1.2020, 03. - 04.2.2020, vždy od 8:00 do 12:50 hod.

Termín prihlásenia: do 10.1.2020

Odborný garant kurzu: prof. Ing Mária Kozlovská, PhD.


On-line prihláška a viac informácií http://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/celozivotne-vzdelavanie