Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár "Stabilita svahov"

Odborný seminár je určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Statika stavieb.

Termín: 26. február 2020

Miesto konania: RK SKSI Žilina


PROGRAM SEMINÁRA:

08.30 - 09.00 hod. Registrácia účastníkov

09.00 - 09.05 hod. Otvorenie seminára - Ing. Richard Gáborík

09.05 - 12.00 hod. Prednášky

Faktory vzniku zosuvov a svahových deformácií

IG prieskum zosuvov a určovanie prarametrov pre výpočty

Metódy výpočtu stability svahov

Príklady stabilitných výpočtov

Prehľad sanačných opatrení a monitoring zosuvov

12.05 - 13.00 hod. Diskusia


PREDNÁŠAJÚCI: prof. Ing. Marián Drusa, PhD., Ing. Jozef Vlček, PhD.


Viac informácií o podujatí: https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/183