Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár "Prepäťové ochrany"

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov Vás pozývame na odborný seminár Prepäťové ochrany , ktorý sa uskutoční dňa 10.12.2019 (utorok), v SKSI Trenčín.

 

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA