Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár "Oceľové konštrukcie - spoje"

Odborný seminár je určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Statika stavieb.

Termín: 19. február 2020

Miesto konania: RK SKSI Žilina


PROGRAM SEMINÁRA:

08.30 - 09.00 hod. Registrácia účastníkov

09.00 - 09.05 hod. Otvorenie seminára - Ing. Richard Gáborík

09.05 - 12.00 hod. Prednášky

Uzly priehradových nosníkov

Zvary

Príklady a postupy

12.05 - 13.00 hod. Diskusia


PREDNÁŠAJÚCI: Ing. Richard Hlinka, PhD.


Viac informácií o podujatí: https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/182