Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: "Manipulácia s toxickými látkami"

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na: Odbornú prípravu / aktualizačnú odbornú prípravu pre manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami.

Termín: 04.12.2019 od 8:30 hod.

Miesto konania: Sídlo BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Účastnícky poplatok: 55 € bez DPH


Viac informácií o podujatí

Prihláška na stiahnutie