Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný diskusný seminár STUTTGART 21 - Nová železničná trasa Stuttgart – Ulm

Pozývame Vás na odborný diskusný seminár STUTTGART 21 - Nová železničná trasa Stuttgart – Ulm

Termín: 20. januára 2020 (pondelok) o 13.00 hod.

Miesto: SKSI Bratislava, Mýtna ul. 29, zasadacia miestnosť (3. poschodie)

 

ZAMERANIE SEMINÁRA:

Cieľom seminára je oboznámiť autorizovaných stavebných inžinierov a ostatných záujemcov pôsobiacich v oblasti Dopravného staviteľstva s reálnymi poznatkami z riešenia dopravného koridoru Stuttgart – Ulm a jeho dopadmi na územno - a dopravnoplánovaciu prax v procese projektovania a realizácie tejto pozoruhodnej stavby.

Seminár je zaradený do systému odborného vzdelávania pre autorizovaných stavebných inžinierov.


POZVÁNKA


Pre prihlásenie na toto podujatie vyplňte prosím ONLINE PRIHLÁŠKU najneskôr do 17.1.2020.


Seminár je odborné podujatie, organizované pre autorizovaných stavebných inžinierov v odbornostiach Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie a pre iných pozvaných odborníkov.

Účastnícky poplatok: 0 € (nespoplatnený seminár)!