Slovenská komora stavebných inžinierov

XXVI. Seminár Ivana Poliačka - VÝSTAVBA CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Dovoľujeme si Vás pozvať na XXVI. Seminára Ivana Poliačka, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2021 v Hoteli Bratislava.

XXVI. Seminár Ivana POLIAČKA - POZVÁNKA

XXVI. Seminár Ivana POLIAČKA - Záväzná prihláška