Slovenská komora stavebných inžinierov

VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V PROJEKTOVANÍ NÍZKOENERGETICKÝCH BUDOV

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odborný seminár:

VYUŽITIE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V PROJEKTOVANÍ NÍZKOENERGETICKÝCH BUDOV

Dátum: 23. máj 2023 (utorok) o 9.00 hod.

Miesto: v zasadacej miestnosti RK SKSI Banská Bystrica, ul. Kollárova č.2, 974 01 Banská Bystrica

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Viac informácií o podujatí: Podujatie 23400552 | SKSI

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk