Slovenská komora stavebných inžinierov

Využitie obnoviteľných zdrojov energie v projektovaní nízkoenergetických budov

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár: „Využitie obnoviteľných zdrojov energie v projektovaní nízkoenergetických budov“ - STIAHNUŤ POZVÁNKU

Dátum a čas konania: 2. marca 2023 (štvrtok) od 09,00 hod.
Miesto konania: seminár sa bude konať prezenčnou formou v priestoroch RK SKSI Trnava

Odborný garant: Ing. Igor Pechan

Prednášajúci: Ing. Peter Kuliaček a Ing. Peter Heyder zo spoločnosti Viessmann, s.r.o.

Program:
09,00 - 09,05 hod.: Prezentácia účastníkov
09,05 - 12,30 hod.:
- OZE pre dosiahnutie energetickej triedy A0 - možné kombinácie zariadení.
- Prehľad portfólia tepelných čerpadiel Viessmann so zameraním na tep. čerpadla pre novostavby aj rekonštrukcie rodinných domov.
- Priestorové požiadavky na osadenie tep. čerpadiel do technického priestoru.
- Najčastejšie chyby pri projektovaní tepelných čerpadiel.
- Fotovoltaické systémy v kombinácii s tepelnými čerpadlami.
12,30 - 13,00 hod.: Diskusia
13,00 hod.: Ukončenie seminára, obed v reštaurácii

Organizačné pokyny:


Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Masarovičová
organizačná pracovníčka

Slovenská komora stavebných inžinierov
Regionálna kancelária SKSI Trnava

Hornopotočná 1
917 01  Trnava
Tel.: 0906/101930
Mob.: 0901/914576
E-mail: sksitt@sksi.sk
www.sksi.sk