Slovenská komora stavebných inžinierov

VÝSTAVBA MONOLITICKÝCH NÁDRŽÍ

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odborno-prezentačný seminár:

VÝSTAVBA MONOLITICKÝCH NÁDRŽÍ

Dátum: 20. septembra 2023 (streda) o 9.00 hod.

Miesto: v zasadacej miestnosti StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Viac informácií o podujatí: Podujatie 23400953 | SKSI

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk