Slovenská komora stavebných inžinierov

VÝSTAVBA A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 2022

Termín: 15.-17. júna 2022
Miesto konania: GRAND HOTEL PERMON, Podbanské, Vysoké Tatry


ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

PRIHLÁŠKA
POZVÁNKA