Slovenská komora stavebných inžinierov

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava
Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI
Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem

Výmenníky tepla
a odovzdávacie stanice
tepla
19. september 2023
8.30 - 13.30 h
ZSVTS, KOCEĽOVA 15, BRATISLAVA
Zasadacia miestnosť

POZVÁNKA S PROGRAMOM