Slovenská komora stavebných inžinierov

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla 2022

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava
v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Termín: 20. september 2022, 8.30 - 13.30 hod.

Miesto: ZSVTS, KOCEĽOVA 15, BRATISLAVA - Zasadacia miestnosť

POZVÁNKA S PROGRAMOM

PRIHLÁŠKA