Slovenská komora stavebných inžinierov

Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia člen ZSVTS Bratislava, Katedra TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov - SKSI, Vás pozývajú na bezplatný odborný seminár s prezentáciou firiem: Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla

Termín: 17. september 2020 v čase 8.30 - 13.30 h

Miesto: ZSVTS, KOCEĽOVA 15, BRATISLAVA, Zasadacia miestnosť

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA