Slovenská komora stavebných inžinierov

Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť. Obvodové plášte.

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 14.11.2023 (utorok) o 9.00 hod. v AK SKSI Trenčín.

Téma: „Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť. Obvodové plášte."   

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA

Organizačný garant:
Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ

organizačná pracovníčka
Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
Mobil.: +421 901 914 577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk