Slovenská komora stavebných inžinierov

STRECHY 2023 - Bratislavské sympózium

Dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť Vašej aktívnej účasti ako prednášateľa (A) počas sympózia STRECHY 2023.

Dátum: 22.-23.11.2023
Miesto: Hotel Bratislava, Bratislava

V prípade záujmu opäť ponúkame firemnú prezentáciu na stolíkoch a vlastných paneloch (C) a uverejnenie firemnej reklamy v zborníku prednášok (B).

Podrobné informácie nájdete v prílohách:
STRECHY 2023_POZVÁNKA_28. Bratislavské sympózium_november 2023
STRECHY 2023_Záväzná prihláška PREDNÁŠATEĽ_28. Bratislavské sympózium_november 2023

Pre viac informácií kontaktujte organizátora:
Jaroslava Lintnerová
Vedúca Kancelárie CSS
Cech strechárov Slovenska
Profesionálni realizátori striech
Ivanská cesta 27 | 821 04 Bratislava
T: +421 2 43 42 62 59
cechstrecharov@cechstrecharov.sk
www.cechstrecharov.sk