Slovenská komora stavebných inžinierov

STRECHY 2023 - Bratislavské sympózium

Dovoľujeme si Vás pozvať na 28. bratislavské sympózium STRECHY 2023.

Dátum: 22.-23.11.2023
Miesto: Hotel Bratislava, Bratislava

STRECHY 2023_Bratislavské sympózium_PROGRAM

STRECHY 2023_Bratislavské sympózium_Záväzná prihláška_POSLUCHÁČ

V prípade potreby kontaktujte priamo organizátora:
Jaroslava Lintnerová
Vedúca Kancelárie CSS
Cech strechárov Slovenska
Profesionálni realizátori striech
Ivanská cesta 27 | 821 04 Bratislava
T: +421 2 43 42 62 59
cechstrecharov@cechstrecharov.sk
www.cechstrecharov.sk