Slovenská komora stavebných inžinierov

STRECHY 2022

Cech strechárov Slovenska Vás pozýva na Bratislavské sympózium STRECHY 2022.

Hlavná téma: Spoľahlivé riešenie striech budov

Termín: 19.-20.10.2022

Miesto: hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

POZVÁNKA

PROGRAM