Slovenská komora stavebných inžinierov

Strechy 2020 - 27. bratislavské sympózium


Téma:  VLASTNOSTI KVALITNEJ STRECHY  

Termín:  25. - 26. 11. 2020 (streda, štvrtok)

Miesto: BRATISLAVA, hotel Bratislava

 

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať k aktívnej účasti na sympóziu STRECHY 2020 ako PREDNÁŠATEĽOV.

Sympózium už tradične organizuje Cech strechárov Slovenska.  

Bližšie informácie sú v prílohách.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Kanceláriu CSS - www.cechstrecharov.skPOZVÁNKA - PREDNÁŠATELIA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - PREDNÁŠATEĽ