Slovenská komora stavebných inžinierov

Strechy 2020 - 27. bratislavské sympózium


Téma:  VLASTNOSTI KVALITNEJ STRECHY  

Termín:  25. - 26. 11. 2020 (streda, štvrtok)

Miesto: BRATISLAVA, hotel Bratislava


Uzávierka prihlášok predĺžená do 18.9.2020.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Kanceláriu CSS - www.cechstrecharov.sk


POZVÁNKA - PREDNÁŠATELIA

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - PREDNÁŠATEĽ