Slovenská komora stavebných inžinierov

STAVBYVEDÚCI A DOZOR V PRÍPRAVE NA AUTORIZÁCIU PRE VYHRADENÉ STAVBY V ZMYSLE ZÁKONA č.201/2022 Z.z.

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odborné prednášky:

STAVBYVEDÚCI A DOZOR V PRÍPRAVE NA AUTORIZÁCIU PRE VYHRADENÉ STAVBY V ZMYSLE ZÁKONA č.201/2022 Z.z.

Dátum: 5. apríl 2023 (streda) o 9.00 hod.

Miesto: v zasadacej miestnosti RK SKSI Banská Bystrica, ul. Kollárova č.2, 974 01 Banská Bystrica

Konané len prezenčnou formou.

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Viac informácií o podujatí: Podujatie 23400452 | SKSI

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk