Slovenská komora stavebných inžinierov

STATIKA STAVIEB 2023 - 27. konferencia statikov

Dovoľujeme si Vás pozvať na 27. konferenciu statikov - STATIKA STAVIEB 2023

Termín: 27.-28.4.2023

Miesto: hotel Magnólia, Piešťany

POZVÁNKA S PROGRAMOM

PRIHLÁŠKA

Uzávierka prihlášok: do 12. apríla 2023, pre členov SKSI zľava z vložého na podujatie

Organizačný garant: Spolok statikov Slovenska, tel.: 033/3811776, E-mail: kysel@nextra.sk, spolstat@gmail.com