Slovenská komora stavebných inžinierov

STATICKÝ ŠTVRTOK - NOVÝ CEZHRANIČNÝ MOST V KOMÁRNE - MOST MONOŠTOR

Dovoľte nám pozvať Vás na odborný seminár v rámci statických štvrtkov:

Téma: NOVÝ CEZHRANIČNÝ MOST V KOMÁRNE - MOST MONOŠTOR - POZVÁNKA
Dátum a čas konania: 02. február 2023 (štvrtok) o 15:00 hod.Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Prednášateľ: Ing. Ladislav Nagy, autor návrhu a zodpovedný projektant mosta

Organizačné pokyny:
- seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia, osobná účasť možná pre prvých 15 záujemcov, členov SKSI

- prihlásiť sa môžete prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA najneskôr do 31.1.2023
- účastnícky poplatok: 0 € - členovia pri osobnej účasti, 10 € - členovia pripojení ONLINE, 150 € - nečlenovia pripojení ONLINE
- preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr do dvoch dní po Vašom prihlásení

- link na ONLINE pripojenie Vám zašleme 1 deň pred konaním seminára

Upozornenie:
- uzávierka prihlášok je 1 deň pred konaním seminára
- registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

Štefan Gramblička 
Sekcia Statika stavieb SKSI
* * * * *
Kontaktná osoba:
Ing. Ingrid Mokošová
organizačná pracovníčka

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
Regionálna kancelária SKSI Bratislava 
Mýtna 29, P. O. Box 10 
810 05 Bratislava
Mobil: 0901/914575
E-mail: sksiba@sksi.sk
www.sksi.sk