Slovenská komora stavebných inžinierov

STATICKÝ ŠTVRTOK - NOSNÉ KONŠTRUKCIE NAJVYŠŠEJ BUDOVY NA SLOVENSKU - EUROVEA TOWER

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte nám pozvať Vás na odborný seminár v rámci statických štvrtkov:

Téma: Nosné konštrukcie najvyššej budovy na Slovensku - Eurovea Tower POZVÁNKA
Dátum a čas konania: 13. október 2022 (štvrtok) o 15:00 hod.Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Prednášatelia:

- Ing. Daniel Bukov, hlavný projektant statickej časti
- Ing. Jozef Baran, hlavný projektant statickej časti
- Ing. Martin Barila, STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., hlavný stavbyvedúci

Organizačné pokyny:
- seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia, osobná účasť možná pre prvých 10 záujemcov, členov SKSI

- prihlásiť sa môžete prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA najneskôr do 11.10.2022
- účastnícky poplatok: členovia 10 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na r. 2022) / nečlenovia 150 €
- preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr do dvoch dní po Vašom prihlásení
- link na ONLINE pripojenie Vám zašleme 1 deň pred konaním seminára

Upozornenie:
- uzávierka prihlášok je 1 deň pred konaním seminára
- registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

Štefan Gramblička 
Sekcia Statika stavieb SKSI
* * * * *
Kontaktná osoba:
Ing. Ingrid Mokošová
organizačná pracovníčka

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
Regionálna kancelária SKSI Bratislava 
Mýtna 29, P. O. Box 10 
810 05 Bratislava
Mobil: 0901/914575
E-mail: sksiba@sksi.sk
www.sksi.sk