Slovenská komora stavebných inžinierov

STATICKÝ ŠTVRTOK: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

Téma: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE - navrhovanie POZVÁNKA
Dátum a čas konania: 8. apríl 2021 (štvrtok) o 15:00 hod.

Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Prednášajúci: Ing. Jan Krejčík, Ing. František Lužica

Organizačné pokyny:
- seminár sa bude vysielať formou ONLINE pripojenia
- prihlásiť sa môžete prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA
- link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým prihláseným najneskôr deň pred konaním seminára
- poplatok: členovia SKSI 0 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na r. 2021) / nečlenovia 45 €
- prosíme nečlenov o uhradenie registračného poplatku vo výške 45 € najneskôr 2 dni pred konaním seminára; preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr 1 deň po prihlásení na seminár

Upozornenie:
- uzávierka prihlášok je 1 deň pred konaním seminára
- registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná

Tešíme sa na naše spoločné online spojenie.

S pozdravom

Štefan Gramblička 
Sekcia Statika stavieb SKSI
* * * * *
Kontaktná osoba:
Ing. Ingrid Mokošová
organizačná pracovníčka

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
Regionálna kancelária SKSI Bratislava 

Mýtna 29, P. O. Box 10 
810 05 Bratislava
Mobil: 0901/914575
E-mail: sksiba@sksi.sk
www.sksi.sk