Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok - Drevené nosné konštrukcie

Téma: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE
- navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe - POZVÁNKA

Dátum a čas konania: 29. október 2020 (štvrtok) o 15:00 hod.
Miesto konania: Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, zasadacia miestnosť na 3. poschodí

Odborný garant: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Prednášajúci: doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. František Lužica


Organizačné pokyny a protiepidemické opatrenia:

  • z organizačných dôvodov prosíme o nahlásenie Vašej účasti prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA
  • možný počet prítomných členov SKSI - max. 15 osôb – členov SKSI za dodržania bezpečnostných opatrení (ochrana tváre, dezinfekcia pri vstupe, odstup min. 2 metre)
  • ostatní záujemcovia - formou ONLINE pripojenia, poplatok: členovia 0 € / nečlenovia 45 €
  • prosíme nečlenov o uhradenie registračného poplatku vo výške 45 € najneskôr 2 dni pred konaním seminára; preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail najneskôr 1 deň po prihlásení na seminár
  • link na ONLINE pripojenie Vám zašleme najneskôr hodinu pred konaním seminára

 
Upozornenie:

  • uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 1 deň pred konaním seminára
  • registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná