Slovenská komora stavebných inžinierov

SPÔSOBY A NÁSTROJE PROJEKTANTA V PREUKAZOVANÍ ZNÍŽENIA SPOTREBY ENERGIE

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odbornú prednášku:

SPÔSOBY A NÁSTROJE PROJEKTANTA V PREUKAZOVANÍ ZNÍŽENIA SPOTREBY ENERGIE

Dátum: 21. september 2023 (štvrtok) o 14.00 hod.

  • prednáška sa bude konať:

 - prezenčnou formou

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk