Slovenská komora stavebných inžinierov

Špecializované školenie pre projektantov a oboznámenie sa so systémom AVALON - EPS, DR pre projektantov s certifikátom

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 25.1.2023 (streda) v AK SKSI Trenčín.

Téma: Špecializované školenie pre projektantov a oboznámenie sa so systémom AVALON - EPS, DR pre projektantov s certifikátom

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Organizačný garant:
Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
organizačná pracovníčka
Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
Mobil.: +421 901 914 577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk