Slovenská komora stavebných inžinierov

Retenčné, detenčné a vsakovacie nádrže. Doba vyprázdňovania. Systémové riešenia pre odvodnenie. Voľne stojace lapače tuku a prečerpávacie zariadenia.

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 15.6.2022 (streda) v AK SKSI Trenčín.

Téma: Retenčné, detenčné a vsakovacie nádrže. Doba vyprázdňovania. Systémové riešenia pre odvodnenie. Voľne stojace lapače tuku a prečerpávacie zariadenia.

POZVÁNKA
PRIHLÁŠKA


S pozdravom

Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
organizačná pracovníčka


Slovenská komora stavebných inžinierov
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Dolný Šianec 1

911 01  Trenčín
Tel.: 0906/101935
Mob.: 0901/914577
E-mail:  sksitn@sksi.sk
www.sksi.sk