Slovenská komora stavebných inžinierov

Protipožiarna ochrana budov v roku 2021

Vážení členovia,

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV Vás pozýva na konferenciu Protipožiarna ochrana budov v roku 2021.


Termín: 15. október 2020 

Miesto: Bratislava

Na konferencii sa dozviete dôležité informácie týkajúce sa možností využitia progresívnych stavebných materiálov a systémových riešení, problematiky únikových ciest a evakuácie, elektromobility a bezpečnosti, ako aj praktické aspekty prevádzky stavieb z pohľadu požiarnej prevencie a súvisiacich právnych predpisov.

Cieľ konferencie: Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s problematikou protipožiarnej bezpečnosti stavieb, právnymi a technickými predpismi pre túto oblasť, ale tiež s požiadavkami na protipožiarnu ochranu, ktorú musia budovy musia spĺňať počas celej svojej životnosti. Konferencia prinesie najdôležitejšie informácie a nové vývojové trendy z oblasti ochrany pred požiarmi z pohľadu projektovej prípravy, realizácie a prevádzky stavieb.


VIAC INFORMÁCIÍ O KONFERENCII

PROGRAM

REGISTRÁCIA