Slovenská komora stavebných inžinierov

Osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti


Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Ústav súdneho znalectva

organizuje osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti odborné minimum pre znalcov,

ktoré sa uskutoční v dňoch 18.5.2023, 19.5.2023, 21.5.2023 a 23.5.2023.

Vzdelávanie bude prebiehať prezenčnou formou v miestnosti B 107 na prízemí bloku B Stavebnej fakulty STU.

Poplatok za vzdelávanie je vo výške 330 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na vzdelávanie do 5.5.2023

na adrese: usz@stuba.sk.

Po doručení prihlášky na vzdelávanie – odborné minimum Vám doručíme podrobné informácie o vzdelávaní  a platbe poplatku.

Príloha: Odborne_minimum_prihlaska.doc (108Kbytes)