Slovenská komora stavebných inžinierov

ONLINE Odborný seminár: "Hospodárnejší a efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby. Aktuálne požiadavky pri návrhu."

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 04.04.2022 (pondelok) ONLINE - video vysielané z kancelárie SKSI Trenčín o 9.00 hod. 

Téma: "Projektové riešenie pri návrhu zabudovaných okenných konštrukcií podľa aktuálne platných požiadaviek z pohľadu úspor tepla. Regulované tienenie prehrievaných plôch." 

Pre jedného z Vás je pripravená výhra.

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA