Slovenská komora stavebných inžinierov

ON LINE Odborný seminár: Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb"

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 21.06.2021 (pondelok) ON LINE video vysielané z kancelárie SKSI Trenčín o 9,40 hod. 

Téma: Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb.  

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA