Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: Synergia energie v budúcnosti

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 13.12.2022 (utorok) v AK SKSI Trenčín o 9.00 hod. 

Téma: Jadrová energia a obnoviteľné zdroje priestor pre synergiu

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA