Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: Projektovanie káblových trás s aplikáciou, projektovanie v podmienkach požiaru podľa normy pre projektantov. Novinka na európskom trhu požiarne odolná krabica.

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 6.6.2021 (pondelok) , organizátor AK SKSI Trenčín.

Téma: Projektovanie káblových trás s aplikáciou, projektovanie v podmienkach požiaru podľa normy pre projektantov. Novinka na európskom trhu požiarne odolná krabica.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA