Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár Používanie zásuviek Schuko
V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 15.6.2021 (utorok) o 9.00 hod. v SKSI Trenčín.

Téma: Používanie zásuviek Schuko u nás a prehľad používaných zásuviek vo svete a v súčasnosti. Novinka na európskom trhu zásuvková rozvodnica ROS 16 SEZ Dolný Kubín a. s. Efektívne riešenia umelého osvetlenia v projektovaní. 

Pozvánka

Prihláška

SEZ_ROS 16_A4 leták_final