Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár" Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie." Sklo v súčasnej architektúre.

23. február 2017, SKSI Trenčín

pozvánka

prihláška

Odborný seminár" Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie." Sklo v súčasnej architektúre.

23. február 2017, SKSI Trenčín, 9,00 hod