Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár: „Jadrová energia a obnoviteľné zdroje"

PRESUN Odborného seminára: Jadrová energia a budúcnosť, pôvodne plánovaný na dňa 11.01.2023 sa predbežne presúva na február 2023.
O novom temíne Vás budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie.

....................................................................................

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 11.1.2023 (streda) o 9.00 hod. v AK SKSI Trenčín.

Téma: „Jadrová energia a obnoviteľné zdroje, priestor pre synergiu"  

POZVÁNKA 

PRIHLÁŠKA