Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár „ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny“

Vážení členovia,

pozývame vás na online odborný seminár na tému ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny, ktorý sa bude konať ONLINE dňa 28. septembra 2022 (streda) o 9.00 hod. Prednáška bude vysielaná z RK SKSI Žilina.  POZVÁNKA

Odborný seminár je primárne určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia.

PROGRAM SEMINÁRA:

08.30 - 09.00 hod.  Pripojenie účastníkov
09.00 - 09.05 hod.  Otvorenie seminára - Ing. Richard Gáborík
09.05 - 12.30 hod.  Prednáška

  • Elektroenergetika na Slovensku – výroba, prenos, distribúcia a spotreba elektriny
  • Prenosová sústava SR - elektrické vedenia, elektrické stanice, prvky prenosovej sústavy
  • Prevádzka ES - ročná výroba a spotreba elektriny, saldo a tranzit sústavy
  • Plán obrany a obnovy elektrizačnej sústavy

12.30 - 13.00 hod.  Diskusia
PREDNÁŠAJÚCIIng. Martin Jedinák, PhD., Ing. Jozef Valiček

Organizačný garant:           Ing. Ľubica Pokorná, t.č. 0918/159 384 
Odborný garant:                Ing. Richard Gáborík

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

• prihlásiť sa môžete prostredníctvom PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRA
 
účastnícky poplatok: členovia 15 € (podmienkou je uhradený členský príspevok na r. 2022) / nečlenovia 150 €
• preddavkovú faktúru potrebnú k úhrade registračného poplatku zašleme na Váš kontaktný e-mail do dvoch dní po Vašom prihlásení
• link na ONLINE pripojenie zašleme všetkým prihláseným 1 deň pred konaním seminára


UPOZORNENIE:
• uzávierka prihlášok je ihneď po naplnení, najneskôr 1 deň pred konaním seminára
• registrácia v deň konania seminára nie je z technických dôvodov možná.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

S pozdravom

Ing. Richard Gáborík

* * * * * 
Kontaktná osoba: 
Ing. Ľubica Pokorná
organizačná pracovníčka

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Regionálna kancelária SKSI Žilina
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08  Žilina
Mobil: 0918/159 384
E-mail: sksiza@sksi.sk