Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborná prednáška: FREKVENČNÉ TLMIČE

Pozývame Vás na odbornú prednášku: FREKVENČNÉ TLMIČE

Termín: 14.2.2023 (utorok) o 16.00 hod. 

Miesto: SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Program:
15.45 - 16.00 Prezentácia účastníkov
16.00 - 16.05 Otvorenie Ing. Matej Veverka
16.05 - 18.00 Prednáška: FREKVENČNÉ MENIČE
- teória menič – motor
- rozborka meničov FC-xx až FC-xxx
- funkcie meničov (4 sady parametrov, ako a čo bežne nastaviť)
- prehľad chybových a stavových hlásení
- špeciálne funkcie pre FC-102 ,FC-202, FC302
- EMC všeoobecne
- profibus komunikácia
- brzdné funkcie FM
- PID regulácia
- Ex prostredie
- harmonické frekvencie - ako spolu súvisia a čím sa ovplyvňujú
- CBM funkcionalita

Prednášateľ: Josef Konečný, aplikačný inžinier Danfoss Drives pre CZ/SK

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu zasadacej miestnosti Vám odporúčame zaslať záväznú prihlášku v čo najskoršom termíne, najneskôr do 12.02.2023

kontaktná osoba: Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940, mobilný telefón: 0901 914 578, e-mail: sksibb@sksi.sk