Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborná exkurzia "Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb."

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odbornú exkurziu, ktorá sa uskutoční dňa 17.08.2021 (pondelok) v Šali o 10,00 hod. 

Téma: Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a hospodárnosť v navrhovaní stavieb.  Organizátor SKSI Trenčín.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA