Slovenská komora stavebných inžinierov

Moderné trendy v navrhovaní konštrukcií z ocele, dreva, betónu a skla

45. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou

Moderné trendy v navrhovaní konštrukcií
z ocele, dreva, betónu a skla

12. – 13. 5. 2022
Kaštieľ Kočovce

POZVÁNKA

PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA

POKYNY PRE PREDNÁŠAJÚCICH


SEKRETARIÁT AKTÍVU:

Zuzana Bieliková (aktiv2021.svf@stuba.sk)
SvF STU Bratislava
tel.: 00421 2 32 888 377
Katedra kovových a drevených konštrukcií
Radlinského 11
810 05 Bratislava